Materials d’interès

Articles del blog

Refugiats LGTBI a Espanya procediments d’asil i processos d’integració

Los derechos de las personas trans en el mundo

El fenómeno de la interseccionalidad en la identidad de lxs refugiadxs LGBT

Desplaçament forçat en persones LGTBI